İŞLETİM SİSTEMİ  ( WİNDOWS )

 Ana Sayfa

KOYU BELİRTİLEN ŞIKLAR DOĞRU CEVABIDIR.

1.        Denetim masasının görevi nedir?
A- Windows’un yardım bölümüdür.       B- Harddiskin denetlendiği gizli FAT bölümüdür.
C- Bir ses dosyasıdır.                            D- Bilgisayarla ilgili sistem ayarlarının yapıldığı yerdir

2.        Bilgisayarım penceresindeki “Çevirmeli Ağ” simgesinin görevi nedir?
A- Internet bağlantısının yapıldığı yerdir.     B- Bilgisayarın sistem özelliklerini değiştirir.
C- Donanım özelliklerini değiştirir.                          D- Belirlenen saattte bilgisayarı kapatır.

3.        Masa üstüne bir artalan resmi eklemek için hangi yol kullanılır?
A- Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Artalan
B- Başlat-Denetim masası-Ayarlar-Artalan
C- Bilgisayarım-Denetim masası-Sistem-Artalan
D- Görev çubuğu-Özellikler-Yatay döşe

4.        Windows işletim sisteminde, “Scandisk” ne işe yarar?
A- Bir virüs programıdır.
B- Sürücüleri ve dosyaları hatalara karşı tarar ve onarır.
C- Kopuk dosyaları birleştirir ve yeniden düzenler.
D- Bilgisayarı ve harddiski koruma altına alır.

5.        Windows açıldığında ilk gelen ekrana ne ad verilir?
A- Dialog penceresi               B- Program penceresi    C- Masa üstü                D- Simge

6.        Bilgisayarım penceresi içinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz??
A- Denetim Masası                  B- Disket Sürücü  C- Harddisk      D- Geri Dönüşüm Kutusu  

7.        Nesneleri panoya (hafızaya) kopyalamanın kısayol tuşu hangisidir?
A- Ctrl + A                              B- Ctrl + V               C- Ctrl + B               D- Ctrl + C

8.        Windows işletim sisteminde, tarih değiştirme işlemi nasıl yapılır?
A-  Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem araçları   B- Başlat-Ayarlar-Denetim masası-Görüntü
C-  Başlat-Ayarlar-Denetim masası-Takvim/Saat   D- Başlat-Ayarlar-Görev çubuğu

9.         “Başlat” Düğmesini üzerinde taşıyan uzun çubuğun adı nedir?
A- Görev çubuğu                B- Araç çubuğu     C- Başlık çubuğu                    D- Durum çubuğu

10.     Windows’ta Ekran Koruyucu belirlemek için hangi seçenek kullanılır?
A-  Bilgisayarım-Denetim masası-Sistem               B- Bilgisayarım-Denetim masası-Program ekle/kaldır
C- Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü   D- Bilgisayarım-Denetim masası-Yeni donanım ekle

11.     Masa üstü bilgilerinin harddiskte yer aldığı dizin hangisidir?
A- \Windows\System                            B- \Windows\Command
C- \Windows\Desktop                                       D- \Windows\History

12.     Windows’un standart penceresinde sağ üst köşede bulunan düğmeler hangileridir?
A- Simge durumuna küçült-Ekranı kapla/önceki boyut-Kapat
B- Simge durumuna küçült - Yatay döşe - Yardım
C- Simge durumuna küçült - Dikey döşe – Yardım - Kapat
D- Sadece kapat düğmesi bulunur.

13.     Windows programlarından olan “Wordpad” silinmiş iken, tekrar yüklemek için aşağıdaki seçeneklerden, hangi yol izlenir?
A- Denetim masası-Sistem-Aygıt yöneticisi     
B- Denetim masası-Yeni donanım ekle- Donatılar
C- Denetim masası-Program ekle/kaldır-Windows kur  Donatılar
D- Windows gezgini-Ekle-Wordpad

14.     Windows’ta, yeni takılan donanım sisteme nereden tanımlanır?
A- Denetim masası-Sistem                    B ) Denetim masası-Yeni donanım ekle
C- Denetim masası-Program ekle/kaldır D- Görev çubuğu-Özellikler-Ekle

15.     Windows’ta yeni bir yazıcı (printer) nerede tanımlanır?
A- Denetim masası-Program ekle/kaldır B- Görev çubuğu-Özellikler-Ekle
C- Başlat-Ayarlar-Yazıcılar                               D- Hiçbiri

16.     Başlık çubuğunda, içinde çarpı işareti olan düğme, hangi görevi yerine getirir?
A- Pencereyi simge durumuna getirir                    B- Pencere içindeki tüm öğeleri siler
C- Pencereyi bir önceki boyuta getirir                   D- Pencereyi kapatır

17.     Herhangi bir klasörü veya dosyayı bulunduğu yerden başka bir yere nasıl taşıyabiliriz?
A- Gezgin-Seç-Kopyala- Yapıştır                         B- Gezgin-Seç-Kes-Yapıştır
C- Gezgin-Seç-Yapıştır-Kes                 D- Gezgin-Seç-Yapıştır-Kopyala

18.     Sistemimiz “Q Türkçe” klavye modunda iken, “F Türkçe” klavye moduna nasıl geçiririz?
A-  Bilgisayarım-Denetim masası-Sistem-Klavye  B- Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Klavye
C- Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem araçları   D- Bilgisayarım-Denetim masası-Klavye

19.     Farklı konumdaki birden çok dosyanın seçilmesi için fare ile birlikte hangi tuş kullanılır?
A-  Alt                     B- Ctrl                    C- Alt Gr                 D- Tab

20.     Windows ortamında çalışırken bilgisayarımız kilitlendiği zaman, enerjiyi kesmeden hangi tuşlar kullanılır?
A- Ctrl+Alt+Del     B- Ctrl+Shift+Del     C- Alt Gr+Home+Del               D)Alt+Del+AltGr

21.     Aşağıdaki şıklardan hangisi Windows’u tam olarak tanımlar
A- Windows, karakter bazlı, çok görevlilik özelliği olan bir işletim sistemidir.
B- Windows, korumalı çalışan işletim sistemidir
C- Windows, sadece nesne tabanlı, karakter bazlı bir işletim sistemidir.
D- Windows, 16 ve 32 bitlik, çok görevlilik fonksiyonu olan nesne tabanlı, korumalı, grafiksel kullanıcı ara birimine sahip bir işletim sistemidir.

22.     Bir kısa yol oluşturmak için izlenmesi gereken yol nedir?
A- Mouse Sol Tuş-Yeni-Kısa yol                           B- Başlat-Ayarlar-Denetim masası
C- Mouse Sağ Tuş-Yeni-Kısa yol                    D- Biçim-Eklentiler-Kısa yol

23.     Windows işletim sisteminde, saat değiştirme işlemi nasıl yapılır?
A-  Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem araçları   B- Başlat-Ayarlar-Denetim masası-Görüntü
C-  Başlat-Ayarlar-Denetim masası-Takvim/Saat D- Başlat-Ayarlar-Görev çubuğu

24.     Windows ortamında iken bilgisayar nasıl kapatılmalıdır??
A- Kasa üzerindeki Power düğmesi.    B- Bilgisayarım-DosyA-) Kapat
C- Masa üstü-Sağ fare tuşu-Kapat                       D- Başlat-Oturumu Kapat .

25.     Windows gezgininde, seçili dosyaları diskete kopyalamak için hangi seçenek kullanılır?
A-  Ctrl + V ile  Ctrl + C tuşları                               B- Ctrl + C ile Ctrl + V tuşları
C- Ctrl + X ile Ctrl +V tuşları                   D- Ctrl + A ile Ctrl + V tuşları

26.     Windows’ta Ekran Çözünürlüğünü belirlemek için hangi seçenek kullanılır??
A- Bilgisayarım-Denetim masası-Sistem                B- Bilgisayarım-Denetim masası-Program ekle/kaldır
C- Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Ayarlar  D- Bilgisayarım-Denetim masası-Yeni donanım ekle

27.     Windowsu kapatmak için hangi tuş grubu kullanılır?
A- Ctrl+F5                              B- Alt+F4                               C- Ctrl+F1                               D- Shıft+F4

28.     Windows’un standart penceresinde sol üst köşede bulunan simge(uygulama simgesi) neye yarar??
A- Simge tıklandığı zaman dosya ve klasör işlemlerini yapar.
B- Simge durumuna küçült - Yatay döşe - Yardım
C- Simge durumuna küçült - Taşı – Boyut - Kapat
D- Sadece kapat düğmesi bulunur.

29.     Kısayollar için aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur??
A- Kısa yollar klasörler arasında hareket etmemizi sağlar
B- Kısa yollar, kolay kopyalama veya taşıma yapmamızı sağlar
C- Kısa yollar, silinen dosyaların kolay kurtarılması için oluşan simgelerdir.
D- Kısa yollar, sık kullandığımız dosyalara ve klasörlere kolay erişim sağlar

30.     Windows programlarından olan “paint” silinmiş iken, tekrar yüklemek için aşağıdaki seçeneklerden, hangi yol izlenir?
A- Denetim masası-Sistem-Aygıt yöneticisi
B- Denetim masası-Yeni donanım ekle- Donatılar
C- Denetim masası-Program ekle/kaldır- Windows kur-Donatılar
D- Windows gezgini-Ekle-Paint

31.     Windows’ta, install(setup) ile kurduğumuz bir programı nasıl sileriz?
A- Denetim masası-Sistem                                    B- Denetim masası-Yeni donanım ekle
C- Denetim masası-Program ekle/kaldır      D- Görev çubuğu-Özellikler-Ekle

32.     Windows’ta yeni bir scanner (tarayıcı) nerede tanımlanır?
A- Denetim masası-Program ekle/kaldır                 B- Görev çubuğu-Özellikler-Ekle
C- Denetim masası-Yeni donanım ekle/kaldır            D- Hiçbiri

33.     Başlık çubuğunda, içinde eksi işareti olan düğme, hangi görevi yerine getirir?
A- Pencereyi simge durumuna getirir                         B- Pencere içindeki tüm öğeleri siler
C- Pencereyi bir önceki boyuta getirir                   D- Pencereyi kapatır

34.     Herhangibir klasörü veya dosyayı başka bir yere nasıl kopyalayabiliriz?
A- Gezgin-Seç-Kopyala                                        B- Gezgin-Seç-Kopyala-Yapıştır
C- Gezgin-Seç-Yapıştır-Kes                                 D- Gezgin-Seç-Yapıştır-Kopyala

35.     Sistemimiz “F Türkçe” klavye modunda iken, “Q Türkçe” klavye moduna nasıl geçiririz?
A- Bilgisayarım-Denetim masası-Sistem-Klavye  B- Bilgisayarım-Denetim masası-Görüntü-Klavye
C- Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem araçları  D- Bilgisayarım-Denetim masası-Klavye

36.     Mouse’u sol elini kullananlar için nasıl yapılandırabiliriz?
A- Denetim masası-Sistem-Aygıt yöneticisi          B- Denetim masası-Fare
C- Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem araçları    D- Denetim masası-Çoklu ortam

37.     Windows ortamında “Diskcopy” işlemi nereden yapılır?
A- Bilgisayarım penceresinden disket sürücü seçilir ve üzerinde fare sağ tuşuna basılarak açılan yardımcı menüden “Biçimlendir” seçeneği seçilir.
B- Bilgisayarım-Denetim masası-Program ekle/kaldır-Başlangıç disketi oluştur seçeneğinden hareketle diskcopy işlemi yapılabilir.
C- Bilgisayarım penceresinden disket sürücü seçilir ve üzerinde fare sağ tuşuna basılarak açılan yardımcı menüden “Disket Kopyala” seçeneği seçilir.
D-Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem araçları-Disk birleştiricisi seçeneğinden.

38.     Windows işletim sisteminde, başlangıç disketi nereden hazırlanır??
A- Başlat –Programlar-Başlangıç seçilerek, başlangıç disketi hazırlanır.
B- Bilgisayarım penceresinden disket sürücü seçilir ve üzerinde fare sağ tuşuna basılarak açılan yardımcı menüden “Disket Kopyala” seçeneği seçilir.
C- Başlat-Programlar-Donatılar-Sistem araçları-Disk birleştiricisi seçeneğinden.
D- Bilgisayarım-Denetim Masası-Program Ekle/Kaldır-Başlangıç Disketi seçeneğinden hareketle başlangıç disketi hazırlanabilir.

39.     Silinen bir dosya nasıl geri kurtarılabilir?
A- Geri dönüşüm kutusundan dosya seçilir ve sağ tuşa basılarak, yardımcı menüden geri al seçilir.
B- Silinen dosyanın masa üstündeki kısa yol simgesi çift tıklanarak kurtarılabilir.
C- Ms-Dos Komut istemiyle Dos’a geçilir ve “Undelete” komutuyla.
D- Windows gezgini-Görünüm-Özellikler içindeki “Kurtar” seçeneğinden.

40.     Windows Gezgini’ nin sol penceresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A-  Masa üstü        B- Bilgisayarım        C- Klasörler                            D- Dosyalar

41.     Bir proğramı çalıştırmak için hangi seçenek geçersizdir.
A- Başlat-Programlar-Windows Gezgini                               B- Başlat-Çalıştır
C- Bilgisayarım-Denetim masası-Program ekle/kaldır             D- Başlat-Bul

42.     Windows işletim sisteminde kes/kopyala/yapıştır/yeni klasör/Sil/kaydet gibi işlemlerin tümünü geçiş yapacağımız ortamların listesini de görecek şekilde nerede gerçekleştirebiliriz??
A- Masa üstü                         B- Windows gezgini           C- Ayarlar                              D- Bilgisayarım

43.     Aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
A- Görev çubuğunun yeri değiştirilebilir.     B- Görev çubuğunun yeri değiştirilemez.
C- Görev çubuğunu gizleyemeyiz.                        D- Görev çubuğunun boyutu değişmez.

44.     Aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?
A-Kısa yolu olmayan bir program çalışmaz.         
B- Kısa yolu olan bir programın kısa yolu silinirse kaynak  program çalışmaz.
C-Kısa yolu olan bir programın kısa yolu silinirse kaynak program çalışır. 
D- Kısa yolu olan bir programın kısa yolu silinirse kaynak program da silinir.

45.     Windows  ortamında disket formatlama (biçimlendirme) işlemi nasıl yapılır??
A-Format yazılır ve enter tuşuna basılır.
B-Disket sürücü üzerinde fare sağ tuşu basılır ve açılan menüden biçimlendir seçilir.  
C-Word içinden dosya menüsünden formatla seçilir.  
D-Disket sürücü çift tıklatılarak.

46.     Seçili dosyalar hakkında bilgi veren çubuğun adı nedir?
A- Durum Çubuğu              B- Görev Çubuğu   C- Adres Çubuğu   D- Menü Çubuğu

47.     Masa üstünün art alanının düzenlenmesi için neler yapılmalıdır?
A- Başlat – Programlar – Donatılar – Masaüstü     B- Başlat – Ayarlar – Denetim Masası – Görüntü      
C- Başlat – Çalıştır – Masa Üstü                            D- Başlat – Bul – Masa Üstü – Ayarlar

48.     Aktif olan bir pencere hangi kısa yol tuşu ile kapatılır?
A- ALT + F4                          B- CTRL+ F4           C- SHIFT+ F4          D- ALT + END

49.     Aşağıdakilerden hangisi Başlık çubuğunda bulunan düğmelerden değildir?
A- Pencereyi kapat                                               B- Ekranı Kapla
C- Çalıştır                                                            D-Pencereyi simge durumuna getir.

50.     Bilgisayarım penceresi içerisinde aşağıdaki hangisi bulunur??
A- Disk Sürücüleri                                            B-Geri Dönüşüm Kutusu
C- Explorer                                                            D-Son Kullanılanlar.

51.     Windows işletim sisteminde silinen dosyalar nereye atılır?
A-Belgelerim             B-Geri dönüşüm kutusu C-Bilgisayarım  D-Windows gezgini

52.     Windows işletim sisteminde bilgisayarımızın ayarlarını nereden yapabiliriz??
A- Masa üstü           B- Denetim masası           C- Windows gezgini               D- Çalıştır

53.     Bilgisayarımıza yeni bir yazıcı eklemek için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A- Başlat/Ayarlar/Yazıcılar                                B- Başlat/Ayarlar/Denetim masası
C- Denetim masası/Özellikler/son                          D- Özellikler/ayarlar/Denetim masası

54.     Windows’ta programlar nereden kaldırılır.(uninstall)??
A- Denetim masası/Sistem/Kaldır                          B- Denetim masası/Ayarlar/Kaldır
C- Denetim masası/Program Ekle-Kaldır      D- Başlat/Ayarlar/Uninstall

55.     Aşağıdakilerden hangisi Başlat Menüsü’nde bulunmaz?
A- Belgeler                             B- Programlar         C- Ayarlar                              D- Favoriler

56.     Başlat menüsünü açmak için aşağıdaki tuş gruplarından hangisini kullanmalıyız?
A- Ctrl+F4                              B- Ctrl+F5                               C- Alt+Esc                              D- Ctrl+Esc

57.     Disket biçimlemek için aşağıdaki yollardan hangisi doğrudur?
A- Belgelerim/A sürücüsü/Biçimlendir               B- Ayarlar/A sürücüsü/Biçimlendir
C- Bilgisayarım/A sürücüsü/Biçimlendir    D- Denetim masası/A sürücüsü/Biçimlendir

58.     Bilgisayarımızın ekran ayarları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A- Masa üstü/Ayarlar/denetim masası                  B- Denetim masası/Başlat/ayarlar
C- Ayarlar/denetim masası/Görüntü             D- Bilgisayarım/denetim masası/görüntü

59.     Aşağıdakilerden hangisi Windows sürümlerinden değildir?
A- Windows 3.1     B- Windows 97     C- Windows 98      D-Windows 2000

60.     Bilgisayarımızdaki bütün programlara hangi menü sayesinde ulaşılabilir?
A- Başlat menüsü    B- Dosya menüsü   C- Sağ tuş menüsü           D-Görünüm menüsü

61.     Başlat menüsünde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A- Yardım                              B- Bul                      C- Programlar         D- Kopyala

62.     Bilgisayarım penceresinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
A- Denetim Masası B- Disket sürücü (A:)             C- Sabit disk (C:)      D-Başlat düğmesi

63.     Windows’un masaüstünde aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A- Başlat                B- Disket sürücü C- Saat                   D- Geri Dönüşüm Kutusu

64.     Windows’un masaüstünde bulunan “Geri Dönüşüm Kutusu” bilgisayarın neyidir?
A- Dosyası                             B- Saati                   C- Çöp kutusu     D- Masaüstü

65.     Dosyaları içinde tutan ve bilgisayarı düzenli tutmamızı sağlayan nedir?
A- Donatılar                            B- Programlar         C- Sistem yazılımı    D- Klasör

66.     Bilgisayarı düzgün ve güvenli bir biçimde kapatmak için sırası ile izlenmesi gereken yol hangisidir?
A- Başlat > Oturumu Kapat > Evet                   B- Başlat > Belgeler
C- Başlat > Oturumu Kapat > Hayır                       D- Başlat > Bul >Klasörler ve Dosyalar

67.     Aşağıdakilerden hangisi bir sistem yazılımı değildir?
A- Paint                 B- Windows 95      C- Windows 98      D- Windows ME

68.     Windows adres çubuğunda iken Windows gezgini hangi kısa yol tuşu ile bulunur?
A- ALT + F4                           B- CTRL+ F4           C- Windows Tuşu+E           D- ALT + END

69.     Windows gezgininde (Windows Explorer) Düzen/Tümünü seç seçeneğinin işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
A-Bulunulan sürücüdeki Tüm klasörleri seçer.
B-Bulunulan sürücüdeki tüm klasörleri ve tüm dosyaları seçer.
C-Bulunulan klasördeki tüm dosyaları ve alt klasörleri seçer.
D-Bulunulan klasördeki tüm dosyaları seçer.

70.     Windows Gezgininde bir klasörün ismini nereden değiştirebiliriz?
A-Dosya Menüsünün Yeniden Adlandır Seçeneği ile
B-Düzen Menüsündeki Yeniden Adlandır Seçeneği ile
C-Görünüm Menüsündeki Yeniden Adlandır Seçeneği ile
D-Biçim Menüsünden Yeniden Adlandır Seçeneği ile

71.     Windows Gezgininde seçilen nesnelerin (dosya, klasör vb.) başka ortamlara kopyalanabilmesi için sırasıyla hangi komut kullanılır?
A-Düzen/Kopyala-Düzen/Yapıştır                    B-Düzen/Kes-Düzen/Yapıştır
C-Dosya/Kopyala-Dosya/Yapıştır                         D-Düzen/Kopyala-Düzen/Kes

72.     Windows Gezgininde Dosya Menüsü/Disket Kopyala seçeneğinin görevi nedir?
A-Aynı özelliklere sahip iki disketi karşılaştırır  B-Aynı özelliklere sahip iki disketi kopyalar
C-Farklı özelliklere sahip iki disketi kopyalar    D-Hard diski yedeklemeyi sağlar

73.     Aşağıdakilerden hangisi Windows Gezgini menülerinden değildir?
A-Dosya                                B-Araçlar                               C-Biçim                                 D-Görünüm

74.     Windows Gezgininde bir klasörü fare ile sürükleyerek başka bir sürücüdeki klasörün üzerine bırakırsak ne olur?
A-İşlem hatalıdır mesajı alınır
B-Fare ile sürüklenen klasör başka bir sürücünün üzerine götürülemez
C-Fare ile sürüklenen klasör diğer sürücüdeki klasöre kopyalanır
D-Fare ile sürüklenen klasör diğer sürücüdeki klasöre taşınır

75.     Windows Gezgininde bir klasörü CTRL tuşu basılı iken fare ile sürükleyerek aynı sürücüdeki başka bir klasörün üzerine bırakırsak ne olur?
A-İşlem hatalıdır mesajı alınır 
B-Fare ile sürüklenen klasör başka bir sürücünün üzerine götürülemez
C-Fare ile sürüklenen klasör diğer sürücüdeki klasöre kopyalanır
D-Fare ile sürüklenen klasör diğer sürücüdeki klasöre taşınır

76.     Windows Gezgininde bir dosyanın ismini nereden değiştirebiliriz?
A-Dosya/Yeniden Adlandır                               B-Dosya/Aç
C-Düzen/Yeniden Adlandır                    D-Görünüm/Yeniden Adlandır

77.     Bir klasörün yanında “+” sembolü varsa bunun anlamı nedir?
A-Klasörün alt klasörleri vardır ve o anda ekranda görülmektedir
B-Klasörün alt klasörleri vardır ve o anda ekranda görülmemektedir
C-Klasör sadece okunabilir özelliktedir
D-Klasörün alt klasörleri bulunmamaktadır

78.     Windows Gezgininde nesneleri disk üzerinde kapladıkları alana göre sıralanabilmesi için aşağıdaki menü seçeneklerinden hangisi uygulanır?
A-Görünüm/Simgeleri Yerleştir/Tarihe Göre         B-Görünüm/Küçük Simgeler
C-Görünüm/Simgeleri Yerleştir/Boyuta Göre             D-Görünüm/Simgeleri Yerleştir/Ada Göre

79.     Windows Gezgininde bir dosyanın nitelikleri nasıl değiştirilir?
A-Dosya/Özellikler komutu ile                        B-Düzen/Özellikler komutu ile
C-Görünüm/Özellikler komutu ile                            D-Araçlar/Özellikler komutu ile

80.     Windows Gezgininde Kes komutunun klavyedeki tuş bileşimi aşağıdakilerden hangisidir?
A-CTRL+X                             
B-CTRL+V                             C-CTRL+C                              D-CTRL+A 

81.     Powerpoint’te yazılan bilgileri kalıcı olarak saklayabilmeyi sağlayan komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Dosya/Aç                           B-Dosya/Yeni         C-Dosya/Kaydet   D-Dosya/Yazdır

82.     Powerpoint’te yazılmış bilgiler yazıcıya hangi komut ile aktarılır?
A-Dosya/Aç                           B-Dosya/Yeni         C-Dosya/Kaydet     D-Dosya/Yazdır

83.     Powerpoint’te   Şekildeki simgenin görevi nedir?
A-Yapıştır                              B-Kaydet                C-Kes                     D-Aç

84.     Powerpoint’te  Şekildeki simgenin görevi nedir?
A-Yapıştır                              B-Kaydet                C-Kes                    D-Aç

85.     Powerpoint’te  şekildeki simgenin görevi nedir?
A-Yapıştır                              B-Kaydet                               C-Kes                     D-Aç

86.     Wordpad’de  Şekildeki simgenin görevi nedir?
A-Belirtilen kelimenin altını çizer                   B-Belirtilen kelimeyi renklendirir
C-Belirtilen kelimeyi koyulaştırır                             D-Belirtilen kelimenin üstünü çizer 

87.     Powerpoint’te yazılan bir yazının yazıcıya nasıl aktarılacağının görüntüsü hangi komut ile incelenir?
A-Dosya/Yazdır     B-Dosya/Aç               C-Dosya/Baskı ön izleme    D-Dosya/Sayfa Yapısı

88.     Powerpoint’te yazıların tipini, biçimini, büyüklüğünü ve rengi gibi özelliklerini değiştiren komut aşağıdakilerden hangisidir?
A-Düzen/Yapıştır   B-Biçim/Yazı tipi   C-Biçim/Paragraf    D-Biçim/Sekmeler

89.     Powerpoint’te kaydedilen bir dosyanın uzantısı (eğer değiştirilmezse) genelde ne olur?
A-PPT                    B-DOC                    C-XLS                     D-BAT

90.     Powerpoint  ne tür bir yazılımdır?
A-Yazım (Editör)                                    B-Veri Tabanı(Database)
C-Sunum                                                             D-Hesap Tablolama

91.     PAINT için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A-Değişik şekillerde çizim yapılmasını sağlar       
B-Yapılan çizimleri kaydedebilme imkanı vardır
C-Yapılan çizimlerde Kes, Kopyala, Yapıştır işlemleri yapılır
D-Hepsi

92.     PAINT’ DE kaydedilen bir dosyanın uzantısı ne olur?
A-WR1                   B-DOC                     C-BMP                   D-XLS

93.     PAINT’ DE yapılan çizimin daha yakından incelenebilmesini sağlayan menü seçeneği aşağıdakilerden hangisidir?
A-Düzen/Tümünü Seç                                           B-Görünüm/Yakınlaştır     
C-Görünüm/Bit İşlem Göster                  D-Resim/Döndür-Çevir

94.     Paint’de Resim menüsünde aşağıdakilerden hangisi yapılabilir?
A-Resim döndürülebilir                                          B-Resim uzatılabilir ve eğilebilir
C-Resmin renkleri ters çevrilebilir                          D-Hepsi

95.     Paint ortamında  hazırlanan bir resim hangi komut yardımıyla masaüstünde (desktop) duvar kağıdı olarak döşenebilir?
A-Düzen/Yapıştır                                   B-Dosya/Sayfa yapısı
C-Dosya/Gönder                                   D-Dosya/Duvar kağıdı olarak

96.     Paint hangi programın altında çalışılan bir çizim ortamıdır?
A-Windows …..   B-Excel                   C-Word                   D-Dos

97.      Paint’de araç kutusunda yer alan bu simgenin anlamı nedir?
A-Seçim yapabilmeyi sağlar                  B-Yazı yazabilmeyi sağlar
C-Çizim ortamını seçilen renge boyar                    D-Seçilen alanı silebilmeyi sağlar

98.      Paint’de araç kutusunda yer alan bu simgenin anlamı nedir?
A-Seçim yapabilmeyi sağlar                  B-Yazı yazabilmeyi sağlar
C-Çizim ortamını seçilen renge boyar                         D-Seçilen alanı silebilmeyi sağlar

99.      Paint’de araç kutusunda yer alan bu simgenin anlamı nedir?
A-Fare sağ tuşu ile sadece seçilen rengi siler     B-Fare sol tuşu ile tüm renkleri silebilmeyi sağlar
C-Resmin herhangi bir yerini silebilmeyi sağlar        D-Hepsi

100.   Paint’de araç kutusunda yer alan bu simgenin anlamı nedir?
A-İkisi de resmin herhangi bir yerini seçebilmeyi sağlar
B-Yıldız ve dikdörtgen şekilleri çizebilmeyi sağlar
C-Her ikiside yapılan çizimi silebilmeyi sağlar
D-Her ikiside yazı yazabilmemizi sağlar

101.   Paint’de araç kutusunda yer alan bu simgenin anlamı nedir?
A-Yapılan resmin büyütülmesini sağlar       B-Yapılan resmin seçilmesini sağlar
C-Yapılan resmin içinin boyanmasını sağlar          D-Elips şeklinde çizimler yapılmasını sağlar

102.  Çalışan program ve dosya isminin üzerinde bulunduğu çubuğun adı nedir?
A- Araç Çubuğu  B- Başlık  Çubuğu    C- Menü Çubuğu D-  Durum Çubuğu

103.  Dosya-düzen-görünüm gibi yazıların üzerinde bulunduğu çubuğun adı nedir?
A- Araç Çubuğu     B- Başlık Çubuğu    C- Menü Çubuğu                D- Durum Çubuğu

104.  Sayfa sayısı ve çalışılan alanı gösteren  çubuğun adı nedir?
A- Araç Çubuğu     B- Başlık Çubuğu    C- Menü Çubuğu       D- Durum Çubuğu

105.  Başlat menüsüne program eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır ?
A- Başlat-Ayarlar-Program-Ekle                    B- Başlat-ayarlar-görev çubuğu ve başlat menüsü
C- Görev çubuğu-sağ buton-program ekle  D- Sağ buton-özellikler-program ekle

106.  Masaüstünden bir uygulamaya daha çabuk ulaşmak için oluşturulan simgeye verilen genel ad hangisidir?
A- Dizin                                  B- Dosya                C-  Kısayol            D- Belge

107.  Bir pencere içinde bulunan ve gizli olan olmayan bütün dosyaları görüntülemek için izlenmesi gere­ken yol hangisidir?
A- Dosya-Özellikler-Tüm dosyaları gös­ter            B-Görünüm –Klasör seçenekleri-görü­nüm- tüm dosyaları göster
C- Görünüm-Seçenekler-Özelleştir                       D- Dosya-Klasör seçenekleri-Tüm dos­yaları göster

108.  Herhangi bir dosyayı veya dizini diskete kopyalamak için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır??
A- Dosya menüsü-Kopyala-Disket A                    B- Düzen menüsü-Gönder-Disket A
C- Fare Sağ tuşu-Gönder-Disket A                D- Düzen menüsü-Kopyala-Disket A

109.  Windows gezgininde bir disketi biçimlendirmek (format) için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A- Disket A-Fare Sağ tuşu-Biçimlendir                         B- Dosya Menüsünden Biçimlendir
C- Disket A-Düzen-Biçimlendir                              D- Disket A-Dosya-Biçimlendir

110.  En son kullanılan belge ve dosyalara hangi menüden ulaşılabilir?
A- Başlat-Bul-Belgeler                                          B-Başlat-Sık kullanılanlar-Belgeler
C- Başlat-Programlar-Belgeler                              D- Başlat-Belgeler

111.  Dizin ve dosyanın adını değiştirmek için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılır?
A- Düzen menüsü-Yeniden adlandır                     B- Sağ buton-Dosya adlandır
C- sağ buton-Yeniden adlandır                       D- dosya menüsü-Dosya adlandır

112.  Bilgisayarımızdaki ve disketimizdeki hataları bulan ve düzelten program hangisidir?
A-Defrag                B- Scandisk      C- Windows media player       D- Ortam yürütücüsü

113.  Bilgisayarımızın dosyaları birleştirerek hızını arttıran program hangisidir?
A- Disk birleştirici(Defrag) B- Ortam yürütücüsü            C- Scandisk            D- Winamp

114.  Bir pencerede bulunan bütün dosyaları seçili  hale getirmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır ?
A-
Dosya-tümünü seç   B-Düzen-tümünü seç  C-Görünüm-tümünü seç D- Sağ buton-tümünü seç

115.  Windows ortamında, kayıtlı herhangi bir dosyayı bulmak için aşağıdaki menülerden hangisini kullanmalıdır?
A- Başlat-ayarlar-bul                                            B- Başlat-programlar-bul
C- Başlat-bul-dosya ve klasörler                    D- Başlat-programlar-dosya ve klasörler

116.  Bilgisayarın açılmasını sağlayan dosyalara verilen genel ad hangisidir?
A-
Sistem dosyalan           B- Toplu işlem dosyaları C- Gizli dosyalar             D- Hiçbiri

117.  Masaüstünden bilgisayarın renk ayarının yapılması için aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır?
A- Başlat-Ayarlar-Görüntü                    B- Bilgisayarım-Denetim –Ayarlar
C- Başlat-Donatılar-Ayarlar                   D- Fare Sağ tuşu-Özellikler-Görüntü öz.

118.  Aşağıdaki seçeneklerden hangisi MS-DOS işletim sistemine geçişin en uygun yoludur?
A-
Başlat- denetim masası-MS-DOS                 B- Başlat- programlar-Ms-Dos komut istemi
C- Başlat- oturumu kapat –Ms-Dos komut istemi   D- Başlat-Ms-Dos komut istemi

119.  Bilgisayara bulaşan virüsleri temizlemek için kullanılan programlara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
A-
Setup                 B- Windows           C- Anti-Virüs        D- Pkunzip

120.   “Oturumu Kapat” komutu seçilirse ne olur ?
A-
Dos işletim sistemine döner                              B- Makinayı kapatır
C- Aktif kullanıcıyı devreden çıkarır                              D- Makinayı yeniden başlatır

121.  Görev çubuğu özelliklerinden otomatik gizle onaylandığı zaman aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilir ?       
A-
Görev çubuğu devamlı gizlenir                         B- Görev çubuğu Geçici olarak gizlenir
C- Gizlenmez                                                         D- Hiçbiri

122.  Windows ile birlikte gelen yazı yazma programı (Editör) aşağıdakilerden hangisidir?
A-
 Paint                 B- Karakter Eşlem   C- MSForms            D- Word Pad

123.  Araç çubukları nereden görüntülenir veya kaldırılır?;
A-
Menü Çubuğundaki Görünümden            B- Menü  Çubuğundaki Dosyadan
C-  Menü  Çubuğundaki Düzenden                        D- Menü  Çubuğundaki Yardımdan

124.  Bir pencere, bütün bilgileri görüntüleyecek kadar büyük değilse, pencerenin yanında veya altında ne görüntülenir?
A-
Araç çubuğu     B- Kaydırma çubuğu           C- Durum çubuğu   D- Yardım dosyası

125.  Bir program simge durumuna getirildiğinde aşağıda verilen seçeneklerden hangisi olur?
A-
Program tamamen kapanır                                   B- Program geçici olarak kaybolur
C- Program simge durumunda masaüstüne yerleşir D- Program simge durumunda görev çubuğuna yerleşir.

126.  Geri Dönüşüm kutusunda bulunan dosya nasıl geri kurtarılır?
A-
Dosya çift tıklatılarak                                        B- Geri dönüşüm kutusunu boşaltarak.
C- Bilgisayarım – Dosya Menüsünden – Geri Al   D- Dosya Seçili iken-Dosya Menüsünden – Geri Al seçilerek

127.  Bir simge üzerinde mouse ile seri çift tıklama yapılırsa ne  olur?
A-
Simge pencere olarak açılır.                      B- Simge silinir
C- Simgenin adı değiştirilir                      D- Simge görev çubuğuna gider

128.  Aşağıdakilerin hangisi fare kavramlarından biri değildir?
A-
Enter’lemek       B- Tek tıklamak       C- Çift tıklamak     D- Sürükleyip bırakmak

129.  Windows gezgininde bir klasörün ismini nereden değiştirebiliriz?
A-
Araçlar menüsünden Yeniden adlandır seçilir
B-Klasörün üzerinde iken farenin sağ tuşu ile  menüdeki Yeniden adlandır seçeneği ile
C- Düzen menüsündeki yeniden adlandır seçeneği
D- Görünüm menüsünden yeniden adlandır seçeneği ile

130.  Windows ortamında iken bilgisayar nasıl kapatılmalıdır?
A-
Kasa üzerindeki Power düğmesinden kapatılır.               B- Bilgisayarım – Dosya – Kapat
C- Görev fare sağ tuşu ile tıklatılarak kapat seçilir.               D- Başlat – Oturumu kapat –Bilgisayar oturumunu kapat

 

WINDOWS TEST SORULARI BİTTİ